Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία πίσω από το Athens Climate Lab σχεδιάστηκε και υλοποιείται σε συνεργασία με το Youthnest.

Στο Youthnest δημιουργούμε ολιστικές διαδικασίες (projects, services, workshops) που αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές προκλήσεις στην Ελλάδα πιο οργανωμένα, συστημικά και συμμετοχικά, αξιοποιούν σύγχρονες μεθοδολογίες και λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Για να το επιτύχουμε αυτό συνεργαζόμαστε με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που επιθυμούν την κοινωνική αλλαγή (Δήμους, Περιφέρειες, CSR τμήματα, Πανεπιστήμια, Ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, την κοινωνία των πολιτών κ.λπ.) και εφαρμόζουμε σύγχρονες (και ψηφιακές) μεθοδολογίες στο έργο τους. Μέσα στα 5 χρόνια της δράσης μας έχουμε φιλοξενήσει 31.122 άτομα στα projects μας, 2.100 συμμετέχοντες στα εργαστήρια μας όπου 96% αυτών βαθμολόγησαν ως ''Εξαιρετική'' την εμπειρία τους, έχουμε πάνω απο 85 συνεργάτες και έχουμε υλοποιήσει εργαστήρια σε 10+ χώρες.

logo_youthnest_800X600 (png).png

Design Thinking & Systemic Impact

Το Design Thinking και το Systemic impact είναι δύο από τις βασικές μεθοδολογίες που χρησιμοποιούμε, μιας που το πρώτο δημιουργεί μια πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση και το δεύτερο μια ολιστική προσεγγιση στην αλλαγή του συστήματος μέσα από δράσεις. Το Design Thinking μελετάει και παρατηρεί τις ανάγκες του χρήστη σε βάθος, δημιουργώντας πληθώρα ιδεών και λύσεων, οι οποίες δοκιμάζονται σε πραγματικό χώρο και χρόνο πριν περάσουν στο τελικό στάδιο της εφαρμογής. Η προστιθέμενη αξία του είναι ότι οι ιδέες και οι λύσεις έρχονται από τον ίδιο τον χρήστη και όχι από υποθέσεις δικές μας. Από την άλλη, το systemic impact αναγνωρίζει την δομή και τις δυνάμεις του συστήματος στο οποίο δρούμε, πριν προχωρήσουμε σε σχεδιασμό μιας δράσης ή μιας αλλαγής. Αναγνωρίζει τους φορείς επιρροής (προσωπικά και θεσμικά), τις δυναμικές της κουλτούρας και του κοινωνικοπολιτιστικού περιβάλλοντος δράσης, τις διασυνδέσεις και τις δυναμικές μεταξύ των φορέων και τις συνήθειες. Εστιάζει στην σημαντικότητα όλων των παραπάνω ώστε οι πράξεις και οι πρωτοβουλίες μας να στοχεύουν στην αλλαγή συγκεκριμένων στοιχείων ενός συστήματος, και όχι απλά στο σύμπτωμα ενός προβλήματος.