Η κλιματική αλλαγή έφτασε στην πόλη μας.

Και είμαστε η τελευταία γενιά που μπορεί να δράσει.

Το Athens Climate Lab είναι μια σειρά από 4 workshops βασισμένα στην μεθοδολογία του design thinking και του systemic impact, που δημιουργήθηκε από το Global Shapers Athens Hub για την ενίσχυση του διαλόγου για την κλιματική αλλαγή στην Αθήνα. Υποστηρίζεται αποκλειστικά από την Eurolife FFH.


Στόχος μας είναι να φέρουμε κοντά τους βασικούς εμπλεκόμενους φορείς για να διαμορφώσουν από κοινού απτές και νέες πρωτοβουλίες για να ξεπεραστούν τα κύρια εμπόδια και οι δυσκολίες που δυσχεραίνουν την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην πόλη μας.

Image by Eugene Kuznetsov

Επικοινωνία

Σας ευχαριστούμε για το μήνυμά σας!

gsah logo HQ.png

Ποιοι είμαστε

Το Athens Climate Lab διοργανώνεται από το Global Shapers Athens Hub.

Το Athens Hub είναι μέρος της κοινότητας των Global Shapers, μιας πρωτοβουλίας του World Economic Forum. Αποτελεί ένα δίκτυο νέων ανθρώπων παγκοσμίως, που ηγούνται του διαλόγου και των πρωτοβουλιών για θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.